Garanţia

Magazinul online al firmei SLODELi d.o.o.. acordă, in mod unitar, pentru fiecare produs vândut, o garantie de 1 an! Răspunderea privitoare la garantia vânzătorului si termenul de garantie este reglementată in conformitate cu ordonanta de guvern cuprinsa in Codul Civil.

Copyright SLODELi d.o.o. 2017 © All rights reserved