Responsabilitate

SLODELi d.o.o. Cumpărarea prin magazinul online SLODELi d.o.o.. presupune din partea cumpărătorului cunoaşterea posibilităţilor si limitelor sale pe Internet şi acceptarea acestora, in mod special privitor la capacităţile tehnice si erorile care apar.

Magazinul online SLODELi d.o.o. nu răspunde in nici un fel privitor la cele prezentate mai jos, indiferent din ce motiv s-ar ivi acestea:

· orice date transmise şi/sau recepţionate pe internet.

· orice defecţiune de funcţionare in reţeaua de internet, care impiedică funcţionarea magazinului pe online SLODELi d.o.o.. sau achiziţia.

· orice defecţiune a oricărui mijloc de recepţie in linia de comunicare.

· pierderea oricărei scrisori – indiferent dacă a sosit pe cale tradiţională, sau sub formă electronică, - dar in special al oricăror date.

· funcţionarea necorespunzătoare a oricărui software.

· urmările oricăror erori de program, evenimente anormale sau defecţiuni tehnice.

· Magazinul online SLODELi d.o.o.. poate modifica oricând preţul oricărui produs, modificarea intră in vigoare odată cu apariţia pe pagina web a magazinului online SLODELi d.o.o.

· Magazinul online SLODELi d.o.o.. poate modifica in mod liber condiţiile , reglementările de cumpărare şi/sau insuşi magazinul online SLODELi d.o.o.. Oricând, fără obligatia de inştiinţare sau obligatii de orice fel privitor la faptul de a motiva acest lucru. Magazinul online SLODELi d.o.o.. nu poate fi tras la răspundere dacă procedează in acest mod.

· Orice modificare intră in vigoare in acel moment in care poate fi regăsit online in magazinul online SLODELi d.o.o.. (pe pagina web). Oricare cumpărător, care nu este de acord cu modificarea reglementărilor, numai are dreptul de a efectua cumpărături in continuare.

· In cazul in care cumpărătorul incalcă reglementările, in orice formă, atunci magazinul online SLODELi d.o.o.. poate, in mod liber, declara inregistrarea , achiziţia ca fiind nevalabilă, iar cumpărătorul nu are dreptul de a prezenta recurs impotriva acestei hotărâri.

Copyright SLODELi d.o.o. 2017 © All rights reserved