Odgovornost

Pred nakupom prek spletne trgovine je potrebno, da kupec pozna možnosti in omejitve takega nakupa ter jih sprejme, zlasti glede tehničnih zmogljivosti in napak, ki se lahko pri takem nakupu  pojavijo.

Spletna trgovina ne more odgovarjati za naslednje:

· Za vsebino podatkov, posredovanih ali prejetih na internetu.

· Vsako napačno delovanje interneta, ki preprečuje, da se spletno trgovino izteče v nakup.

· Kakršna koli napaka pri kakršnih koli načinih sprejemanja v komunikacijski liniji.

· Izguba katerega koli sporočila - ne glede na to, ali je prišla na tradicionalen način ali v elektronski obliki - še zlasti o vseh podatkih.

· Neustrezno delovanje katere koli programske opreme.

· Posledice kakršnihkoli programskih napak, nenormalnih dogodkov ali tehničnih napak.

· Spletna trgovina lahko kadarkoli spremeni ceno katerega koli izdelka ta sprememba bo začela veljati, ko bo prikazana na spletnem mestu spletnega mesta 

·  V spletni trgovini je možno, da  se prosto spremimo pogoji, pravila o nakupu. Kadarkoli brez predhodnega  obveščanja ali kakršne koli obveze.

· Kakršne koli spremembe začnejo veljati takrat, ko se te pojavijo na spletu v spletnem trgovini . (na spletni strani).

· Če kupec krši predpise v kakršni koli obliki, nato spletno trgovino . lahko prosto prijavijo registracijo, nakup ni veljaven in kupec nima pravice do pritožbe zoper to odločitev.

Copyright SLODELi d.o.o. 2017 © All rights reserved